Password Manager

Tại sao nên dùng Password Manager (link)

Nói ngắn gọn lại thì, nếu dùng sẽ không lo quên password, và mạnh dạn sử dụng password phức tạp, có độ bảo mật cao.

Một cách sử dụng:

Dùng KeyPass, phần mềm lưu password trên local PC http://keepass.info/download.html

Download bản Portable, version 2.32, và quẳng nó lên thư mục sync của Google Driver hay Dropbox luôn
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: