Catch

Nếu như ngươi là nữ nhân, ngươi cũng biết ta hiện tại cảm giác liễu, như vậy ôm nam nhân của mình ngủ cùng tỉnh lại, là mỗi người đàn bà nguyện vọng. Không giống đàn ông các ngươi, luôn là nghĩ tới sáng sớm ngày thứ hai nằm trên giường khác nữ nhân

Tôn Mị, Chương 426: gia đình phụ nam, Mỹ nữ đại tiểu thư của ta

một, không có chuyện gì là không thể làm được, người tự tìm cho mình lí do đều là hèn nhát; thứ hai, chuyện đáp ứng người khác nhất định phải làm được, cháu đáp ứng đảm bảo an toàn cho chú và ba ba cháu, cháu có thể cho là chú nói đùa, nhưng là đàn ông, vua không nói chơi (quân vô hí ngôn); cuối cùng, vĩnh viễn không được ỷ lại vào người khác giúp cháu thoát khốn cảnh, cháu hiểu cả chưa?”

Hạng Vũ dạy Tào Xung lái xe, Sử thượng đệ nhất hỗn loạn

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: