Cảm hứng Elon Musk

6 tháng sau đó, Musk quay trở lại Nga một lần nữa. Lần này họ đưa ra lời đề nghị trị giá 8 triệu USD cho một quả tên lửa (mức giá mà Musk cho là quá đắt). Trên chuyến bay trở về Mỹ, Musk đã nghĩ đến việc lập công ty của riêng mình để chế tạo các quả tên lửa có chi phí thấp hơn. Và vì thế, SpaceX ra đời.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: