Windows 10 đã support speaker trên CF-NX2

Từ hôm mua con máy Panasonic CF-NX2, buồn thúi ruột vì Windows 10 không support speaker, mic… Nhưng hôm nay, sau một quả upgrade to tướng, voice đã bật lên. Nghe tiếng chuông báo lỗi mà mừng húm 🙂

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: