Rút kinh nghiệm

Đi muộn 10 phút ở Fuchu, sẽ dẫn tới muộn 17 phút ở Asakusabashi.

Nếu chuẩn bị trước thông tin, gửi bưu điện tới hallowork… sẽ đỡ 1.5 hour phải tới nơi làm việc.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: