Cách quản lý công việc trên calendar software

Calendar software thì phải dùng rồi.
Tuy nhiên calendar thì không quản lý được task, cái nào hoàn thành hay chưa thì không quản lý được.
Google Calendar thì chỉ sync với Wunderlist every 8 hours. Không hiệu quả lắm.

Cho nên tốt nhất là:
Task thì làm trong ngày. Làm càng sớm càng tốt. Làm không xong là bỏ luôn.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: