Đi muộn

Trời mưa, gần như chắc chắn tàu sẽ chạy chậm, khoảng 10 phút. Thang máy cũng đông hơn, phải chờ.
Cho nên trời mưa thì phải đi làm sớm hơn 10 phút.

Sáng 7:30 cần rời khỏi nhà.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: