Bizstation một dao thấy máu

Bình thường internet banking cho cá nhân thì miễn phí nhiều dịch vụ.
Nhưng với công ty, chuyển khoản lớn hơn 3 man yen (cho cùng ngân hàng) thì đắt hơn là mất công ra ATM chuyển tiền, thậm chí là so với ATM bất kỳ nào. Charge tiền cho bõ sự tiện lợi luôn.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: