Mouse computer, and showing us to customer

Hôm nay xem cái clip của mouse computer. Show ra là công ty mình làm việc như thế nào, quá trình hoàn thành sản phẩm để giao cho khách hàng thế nào.
Cái này rất đáng tham khảo. Nó gây ấn tượng với người dùng, khiến người ta cảm thấy gần gũi với sản phẩm của công ty này hơn (mặc dù mình đã mua nó trước khi xem cái này).
http://c.vmail.tokyo/cv/vRb7Z1

Viết thêm ngày 2017/07/15
Sau một thời gian thì rút ra thêm một điều về marketting:
Trước đây có lẽ mình rất cảm động khi xem cái clip trên, nhưng sau một thời gian thì chả còn nhớ đến công ty này nó là thế nào. Cho nên phải luôn nhắc nhở người dùng về sự hiện diện của mình.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: