Bài học về tuyển dụng

Thế nào là nhân viên có triển vọng, đáng làm partner của EAS (tham khảo ở cuối bài)
https://webketoan.com/threads/2943794-vi-sao-khong-duoc-tang-luong-tang-chuc-hay-vi-sao-bi-sa-thai/

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: