Đối xử với nhân viên

Chỉ khi công ty trụ càng lâu thì mới là có trách nhiệm với nhân viên. Công ty thành lập không phải vì để một số người cảm nhận được hạnh phúc ngắn ngủi, mà là để nuôi dưỡng được càng nhiều người, càng nhiều gia đình dài lâu.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: