Quy trình thao tác để dev hệ thống dùng yii2 framework

1. Chuẩn bị:
1.1. Tạo cấu trúc thư mục, sửa file config cho thích hợp.

2. Tạo tính năng mới
2.1. Tạo migration, run migrate để tạo DB table.
2.2. Dùng gii để tạo model classes.
2.3. Dùng gii CRUD để tạo tính năng cơ bản, sửa lại view.

3. Khi sửa lại DB
3.1. Update migration, chạy migrate.
3.2. Dùng gii để tạo model (tạo mới). Sau đó dùng git diff (GUI Tool) để merge phần thay đổi (do migration) và phần code cũ.
3.3. Sửa lại code controller và view tương ứng nếu cần.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: