EAS style

Speedy & automation

Chúng ta không thể cạnh tranh với ông lớn trong ngành về mặt quy mô vậy nên phải lao động một cách thông minh và nhanh nhẹn.

Elon Musk

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: