Cho đi

“Bạn sẽ luôn gặt hái được gì đó từ những thứ bạn mất và bạn cũng sẽ luôn mất đi thứ gì đó cho những thứ bạn đạt được.” (Ralph Waldo Emerson)

So với việc giữ lại cái đang có và đồng thời mất đi điều gì đó mà ta có thể không biết được về nó, thì chủ động cho đi cái đang có và sẽ nhận được một cái gì đó cho tính kiểm soát tốt hơn (về cái bị mất/cho đi).

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: