Tại sao làm ở EAS

1. Đi tìm cảnh giới mới về mặt tinh thần: Nâng cao trình độ hiểu biết, nhân sinh

2. Nâng cao năng lực tài chính để thực hiện 1. Ví dụ: các ý tưởng, các dự án vì cộng đồng. Điều chú ý: luôn rỗng túi, creditcard đôi khi bị lock vì quá giới hạn, tatekae; nhưng backup đằng sau bởi công ty.

3. Team. Tạo môi trường, điều kiện để anh em thực hiện điều mình muốn.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: